Khóa điện tử Tenon

CTY TNHH HPOCONS
Khóa điện tử Tenon
TENON HS1

TENON HS1

Chất liệu: Hợp kim kẽm, ABS

Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ chíp, Chìa cơ, App TT Lock

Màu sắc: Đen

Pin: 4 pin AA 1.5V

Chuông cửa: 

6.200.000đ
TENON HS2

TENON HS2

Chất liệu: Hợp kim Nhôm

Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ chíp, Chìa cơ, App TT Lock

Màu sắc: Đen, Bạc viền đen

Pin: 4 pin AA 1.5V

Chuông cửa: 

4.800.000đ
TENON A2

TENON A2

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ chip, Chìa cơ

Màu sắc: Đen, vàng ánh kim

Thân khóa: J6068EX, J6058W, J6068L

Pin: 8 pin AA 1.5V

Chip: CPU kép

Chuông cửa: Không

8.100.000đ
TENON A5

TENON A5

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ chíp, Chìa cơ, App Tuya

Màu sắc: Đen

Pin: 8 pin AA 1.5V

Chíp: CPU kép

Chuông cửa: 

12.000.000đ
TENON K6

TENON K6

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ chip, Chìa cơ, App Tuya

Màu sắc: Đen, bạc

Pin: 4 pin AA 1.5V

Chip: CPU kép

Chuông cửa: Không

8.300.000đ
TENON A7X

TENON A7X

Chất liệu: Hợp kim kẽm, ABS

Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ IC, Face ID, Chìa cơ

Màu sắc: Đen, Đồng

Thân khóa: T6068T, T6068, T6068L

Pin: 8 pin AA 1.5V

Chip: CPU kép

Chuông cửa: 

17.900.000đ
TENON A9X

TENON A9X

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ chip, Face ID, Chìa cơ, App Tuya

Màu sắc: Đen

Thân khóa: J6068EX, J6068W, J6068L

Pin: 8 pin AA 1.5V

Chip: CPU kép

Chuông cửa: Có

21.500.000đ
TENON E15

TENON E15

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ chip, Chìa cơ

Màu sắc: Đen, Vàng ánh kim

Thân khóa: J6068EX, J6068W, J6068L

Pin: 4 pin AA 1.5V

Chip: CPU kép

Chuông cửa: Không

6.200.000đ
TENON K70

TENON K70

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ chip, Chìa cơ, App Tuya

Màu sắc: Đen Vàng sao

Pin: 4 pin AA 1.5V

Chip: CPU kép

Chuông cửa: Có

7.900.000đ
0