Động cơ

CTY TNHH HPOCONS
Động cơ

Động cơ YH - M300

Động cơ YH - M300

Động cơ không đảo chiều YH - M300

Thương hiệu: YH

Xuất xứ: Taiwan (Đài Loan)

Công suất: 1/4HP

Điện áp: 220V/50Hz

Trọng lượng: 11kg

Tải trọng tối đa: 300kg

 

6.500.000đ
Động cơ YH300 - LD

Động cơ YH300 - LD

Động cơ không đảo chiều YH300 - LD

Thương hiệu: YH

Xuất xứ: Việt Nam

Điện áp: 220V/50Hz

Tải trọng tối đa: 300kg

 

5.000.000đ
Động cơ TEC A300

Động cơ TEC A300

Động cơ không đảo chiều TEC - A300

Thương hiệu: TEC

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

Công suất: 1/4HP

Điện áp: 220V/50Hz

Tải trọng tối đa: 300kg

3.350.000đ
Động cơ YH - M500

Động cơ YH - M500

Động cơ không đảo chiều YH - M500

Thương hiệu: YH

Xuất xứ: Taiwan (Đài Loan)

Công suất: 1/2HP

Điện áp: 220V/50Hz

Trọng lượng: 13.5kg

Tải trọng tối đa: 500kg

 

7.250.000đ
Động cơ YH500 - LD

Động cơ YH500 - LD

Động cơ không đảo chiều YH500 - LD

Thương hiệu: YH

Xuất xứ: Việt Nam

Điện áp: 220V/50Hz

Tải trọng tối đa: 500kg

 

5.900.000đ
Động cơ TEC A500

Động cơ TEC A500

Động cơ không đảo chiều TEC - A500

Thương hiệu: TEC

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

Công suất: 1/2HP

Điện áp: 220V/50Hz

Tải trọng tối đa: 500kg

3.550.000đ
Động cơ YH - M800

Động cơ YH - M800

Động cơ không đảo chiều YH - M800

Thương hiệu: YH

Xuất xứ: Taiwan (Đài Loan)

Công suất: 3/4HP

Điện áp: 220V/50Hz

Trọng lượng: 13.5kg

Tải trọng tối đa: 800kg

 

12.000.000đ
Động cơ YH800 - LD

Động cơ YH800 - LD

Động cơ không đảo chiều YH800 - LD

Thương hiệu: YH

Xuất xứ: Việt Nam

Điện áp: 220V/50Hz

Tải trọng tối đa: 800kg

 

9.900.000đ
Động cơ TEC A800

Động cơ TEC A800

Động cơ không đảo chiều TEC - A800

Thương hiệu: TEC

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

Công suất: 3/4HP

Điện áp: 220V/50Hz

Tải trọng tối đa: 800kg

6.900.000đ
Động cơ YH - M1000

Động cơ YH - M1000

Động cơ không đảo chiều YH - M1000

Thương hiệu: YH

Xuất xứ: Taiwan (Đài Loan)

Công suất: 1HP

Điện áp: 220V/50Hz

Trọng lượng: 13.5kg

Tải trọng tối đa: 1000kg

 

14.000.000đ
Động cơ YH1000 - LD

Động cơ YH1000 - LD

Động cơ không đảo chiều YH1000 - LD

Thương hiệu: YH

Xuất xứ: Việt Nam

Điện áp: 220V/50Hz

Tải trọng tối đa: 1000kg

 

13.800.000đ
Động cơ TEC A1000

Động cơ TEC A1000

Động cơ không đảo chiều TEC - A1000

Thương hiệu: TEC

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

Công suất: 1HP

Điện áp: 220V/50Hz

Tải trọng tối đa: 1000kg

6.900.000đ
0