TAY CO

CTY TNHH HPOCONS
TAY CO

Lecmax LDC02

Lecmax LDC02

Tay co thủy lực không dừng LDC02

Lực đẩy: 25-45kg

Thương hiệu: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Trung Quốc

Không điểm dừng

540.000đ
Lecmax LDC03

Lecmax LDC03

Tay co thủy lực không dừng LDC03

Lực đẩy: 40-65kg

Thương hiệu: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Trung Quốc

Không điểm dừng

690.000đ
Lecmax LDC05

Lecmax LDC05

Tay co thủy lực không dừng LDC05

Lực đẩy: 80-120kg

Thương hiệu: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Trung Quốc

Không điểm dừng

830.000đ
Lecmax LDC06

Lecmax LDC06

Tay co thủy lực không dừng LDC06

Lực đẩy: 200kg

Thương hiệu: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Trung Quốc

Không điểm dừng

1.640.000đ
Lecmax LDC07A

Lecmax LDC07A

Tay co âm thủy lực không dừng LDC07A

Lực đẩy: 80-150kg

Thương hiệu: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Trung Quốc

1.540.000đ
Lecmax LDC08A

Lecmax LDC08A

Tay co âm thủy lực không dừng LDC08A

Lực đẩy: 150-200kg

Thương hiệu: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Trung Quốc

2.510.000đ
HS 384-1

HS 384-1

Tay co thủy lực âm Hisung 384-1

Lực đẩy: 50-90kg

Thương hiệu: Hisung

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

Có điểm dừng

960.000đ
Galaxy 8004

Galaxy 8004

Tay co thủy lực Galaxy 8004

Lực đẩy: 65-85kg

Thương hiệu: Galaxy

Xuất xứ: Taiwan (Đài Loan)

Không điểm dừng

1.125.000đ
Galaxy S-8004 China

Galaxy S-8004 China

Tay co thủy lực Galaxy S-8004 China

Lực đẩy: 65-85kg

Thương hiệu: Galaxy

Xuất xứ: Taiwan (Đài Loan)

Có điểm dừng

745.000đ
Galaxy 8004 China

Galaxy 8004 China

Tay co thủy lực Galaxy 8004 China

Lực đẩy: 65-85kg

Thương hiệu: Galaxy

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

Không điểm dừng

646.000đ
Galaxy 8005

Galaxy 8005

Tay co thủy lực Galaxy 8005

Lực đẩy: 100-120kg

Thương hiệu: Galaxy

Xuất xứ: Taiwan (Đài Loan)

Không điểm dừng

1.929.000đ
Galaxy S-8005 China

Galaxy S-8005 China

Tay co thủy lực Galaxy S-8005 China

Lực đẩy: 100-120kg

Thương hiệu: Galaxy

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

Có điểm dừng

984.000đ
Galaxy 8005 China

Galaxy 8005 China

Tay co thủy lực Galaxy 8005 China

Lực đẩy: 100-120kg

Thương hiệu: Galaxy

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

Không điểm dừng

915.000đ
Galaxy 8006 China

Galaxy 8006 China

Tay co thủy lực Galaxy 8006 China

Lực đẩy: 100-150kg

Thương hiệu: Galaxy

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

Không điểm dừng

1.264.000đ
0