Khóa tay gạt

CTY TNHH HPOCONS
Khóa tay gạt

Lecmax L01

Lecmax L01

Khóa cửa: Thân khóa bản to, tay nắm gạt ốp to

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

760.000đ
Lecmax L02

Lecmax L02

Khóa cửa: Thân khóa bản to, tay nắm gạt ốp nhỏ

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

670.000đ
Lecmax L03

Lecmax L03

Khóa cửa: Thân khóa bản to, phân thể,  tay nắm cong chữ C

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

660.000đ
Lecmax L04

Lecmax L04

Khóa cửa: Thân khóa chốt hết không lưỡi gà, tay móc kéo (Khóa deadbolt)

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

440.000đ
Lecmax LH05S

Lecmax LH05S

Khóa tay nắm gạt liên động thanh thoát hiểm LH05

Số chìa: 03 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox 304HL 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

780.000đ
Lecmax LH05

Lecmax LH05

Khóa tay nắm gạt liên động thanh thoát hiểm LH05

Số chìa: 03 chìa màu NIkel

Vật liệu: Hợp kim

Màu sắc: Hợp kim 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

420.000đ
Lecmax L05

Lecmax L05

Khóa cửa: Thân khóa chỉ có lưỡi gà, tay nắm cong chữ C (Khóa Latch Lock)

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

380.000đ
Lecmax L06

Lecmax L06

Khóa cửa: Thân khóa (Khóa móc)

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

520.000đ
Galaxy 006Z

Galaxy 006Z

Khóa tay gạt

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Hợp kim

Màu sắc: Inox

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

663.000đ
Galaxy 006S

Galaxy 006S

Khóa tay gạt

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

835.000đ
Galaxy 55ZC

Galaxy 55ZC

Khóa tay gạt: không ổ chìa

Số chìa: 0 chìa

Vật liệu: Hợp kim, Inox 304

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

 

Hết hàng

377.000đ
GLX - CM5019SS-G

GLX - CM5019SS-G

Khóa tay cong: 1 đầu chìa hoặc 2 đầu chìa

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Hợp kim

Màu sắc: hợp kim

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

622.000đ
Galaxy SUS L8033SS-G

Galaxy SUS L8033SS-G

Khóa tay cong: 1 đầu chìa hoặc 2 đầu chìa

Số chìa: 05 chìa

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox

Củ chìa: 80mm

Backset: 45mm

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

943.000đ
Galaxy SUS L8088SS-G

Galaxy SUS L8088SS-G

Khóa tay cong: 1 đầu chìa hoặc 2 đầu chìa

Số chìa: 05 chìa

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox

Củ chìa: 80mm

Backset: 45mm

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

943.000đ
Galaxy EL9292AC

Galaxy EL9292AC

Khóa tay gạt

Kích thước (mm): 70(W) x 445(H)

Vật liệu: Đồng

Màu sắc: Đồng

1.610.000đ
Galaxy SUST20 103SS-G

Galaxy SUST20 103SS-G

Khóa tay cong: 1 đầu chìa hoặc 2 đầu chìa

Số chìa: 05 chìa

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox

Củ chìa: 80mm

Backset: 45mm

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

710.000đ
Galaxy 30LS-010

Galaxy 30LS-010

Khóa tay gạt: 1 đầu chìa - 1 đầu xoay

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Hợp kim, Inox 304

Màu sắc: Grey (Xám)

Xuất xứ: Korea (Hàn Quốc)

376.000đ
Galaxy 30LS-100

Galaxy 30LS-100

Khóa tay gạt: 1 đầu chìa - 1 đầu xoay

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Hợp kim, Inox 304

Xuất xứ: Korea (Hàn Quốc)

437.000đ
Galaxy SUS 89320

Galaxy SUS 89320

Khóa tay gạt: 1 đầu chìa - 1 đầu xoay

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

495.000đ
0