Cửa sổ thép

CTY TNHH HPOCONS
Cửa sổ thép

GLX-WD 101GG

GLX-WD 101GG

CỬA SỔ THÉP AN TOÀN SƠN TĨNH ĐIỆN GLX-WD 101GG

Kích thước tiêu chuẩn 1 cánh(mm): 405-605(W) x 1200-2000(H)

Độ dày thép làm cánh: 0.7mm

Độ dày thép làm khung: 1.2mm 

Dày cánh(mm): 50 +/- 2

Rộng khung(mm): 100-250

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Chấn song(mm): Ø27, Ø34 (Dành cho dày tường tối thiểu 140mm)

4.000.000đ
GLX-WD 101L

GLX-WD 101L

CỬA SỔ THÉP AN TOÀN SƠN TĨNH ĐIỆN GLX-WD 101L

Kích thước tiêu chuẩn 1 cánh(mm): 405-605(W) x 1400-1700(H)

Độ dày thép làm cánh: 0.7mm

Độ dày thép làm khung: 1.2mm 

Dày cánh(mm): 50 +/- 2

Rộng khung(mm): 100-250

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Chấn song(mm): Ø27, Ø34 (Dành cho dày tường tối thiểu 140mm)

3.000.000đ
0