Long Thành

CTY TNHH HPOCONS
Long Thành
Nhà máy: X2 KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành

Nhà máy: X2 KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành

+ Cửa thép chống cháy EI60 Galaxy

+ Vách kính chống cháy EI60 MNC

+ Cửa thép an toàn Galaxy

0