Tay co Lecmax

CTY TNHH HPOCONS
Tay co Lecmax
Lecmax LDC02

Lecmax LDC02

Tay co thủy lực không dừng LDC02

Lực đẩy: 25-45kg

Thương hiệu: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Trung Quốc

Không điểm dừng

540.000đ
Lecmax LDC03

Lecmax LDC03

Tay co thủy lực không dừng LDC03

Lực đẩy: 40-65kg

Thương hiệu: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Trung Quốc

Không điểm dừng

690.000đ
Lecmax LDC05

Lecmax LDC05

Tay co thủy lực không dừng LDC05

Lực đẩy: 80-120kg

Thương hiệu: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Trung Quốc

Không điểm dừng

830.000đ
Lecmax LDC06

Lecmax LDC06

Tay co thủy lực không dừng LDC06

Lực đẩy: 200kg

Thương hiệu: Lecmax Việt Nam

Xuất xứ: Trung Quốc

Không điểm dừng

1.640.000đ
0