Khóa tay gạt Lecmax

CTY TNHH HPOCONS
Khóa tay gạt Lecmax
Lecmax L01

Lecmax L01

Khóa cửa: Thân khóa bản to, tay nắm gạt ốp to

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

760.000đ
Lecmax L02

Lecmax L02

Khóa cửa: Thân khóa bản to, tay nắm gạt ốp nhỏ

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

670.000đ
Lecmax L03

Lecmax L03

Khóa cửa: Thân khóa bản to, phân thể,  tay nắm cong chữ C

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

660.000đ
Lecmax L04

Lecmax L04

Khóa cửa: Thân khóa chốt hết không lưỡi gà, tay móc kéo (Khóa deadbolt)

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

440.000đ
Lecmax LH05S

Lecmax LH05S

Khóa tay nắm gạt liên động thanh thoát hiểm LH05

Số chìa: 03 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox 304HL 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

780.000đ
Lecmax LH05

Lecmax LH05

Khóa tay nắm gạt liên động thanh thoát hiểm LH05

Số chìa: 03 chìa màu NIkel

Vật liệu: Hợp kim

Màu sắc: Hợp kim 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

420.000đ
Lecmax L05

Lecmax L05

Khóa cửa: Thân khóa chỉ có lưỡi gà, tay nắm cong chữ C (Khóa Latch Lock)

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

380.000đ
Lecmax L06

Lecmax L06

Khóa cửa: Thân khóa (Khóa móc)

Số chìa: 05 chìa màu NIkel

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox HL mờ

Củ chìa: Màu Nikel

Backset: 

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

520.000đ
0