ĐỒNG NAI

ĐỒNG NAI

Nhà máy: X2 KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành

Nhà máy: X2 KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành

+ Cửa thép chống cháy EI60

+ Vách kính chống cháy EI60

+ Cửa thép an toàn

Nhà máy: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3, P. Long Thọ (Nhà Xưởng)

Nhà máy: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3, P. Long Thọ (Nhà Xưởng)

+ Cửa thép chống cháy EI60

+ Cửa thép chống cháy EI90

Hình ảnh

0