Khóa tay gạt Galaxy

CTY TNHH HPOCONS
Khóa tay gạt Galaxy
Galaxy 006Z

Galaxy 006Z

Khóa tay gạt

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Hợp kim

Màu sắc: Inox

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

663.000đ
Galaxy 006S

Galaxy 006S

Khóa tay gạt

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

835.000đ
Galaxy 55ZC

Galaxy 55ZC

Khóa tay gạt: không ổ chìa

Số chìa: 0 chìa

Vật liệu: Hợp kim, Inox 304

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

 

Hết hàng

377.000đ
GLX - CM5019SS-G

GLX - CM5019SS-G

Khóa tay cong: 1 đầu chìa hoặc 2 đầu chìa

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Hợp kim

Màu sắc: hợp kim

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

622.000đ
Galaxy SUS L8033SS-G

Galaxy SUS L8033SS-G

Khóa tay cong: 1 đầu chìa hoặc 2 đầu chìa

Số chìa: 05 chìa

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox

Củ chìa: 80mm

Backset: 45mm

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

943.000đ
Galaxy SUS L8088SS-G

Galaxy SUS L8088SS-G

Khóa tay cong: 1 đầu chìa hoặc 2 đầu chìa

Số chìa: 05 chìa

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox

Củ chìa: 80mm

Backset: 45mm

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

943.000đ
Galaxy EL9292AC

Galaxy EL9292AC

Khóa tay gạt

Kích thước (mm): 70(W) x 445(H)

Vật liệu: Đồng

Màu sắc: Đồng

1.610.000đ
Galaxy SUST20 103SS-G

Galaxy SUST20 103SS-G

Khóa tay cong: 1 đầu chìa hoặc 2 đầu chìa

Số chìa: 05 chìa

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox

Củ chìa: 80mm

Backset: 45mm

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

710.000đ
Galaxy 30LS-010

Galaxy 30LS-010

Khóa tay gạt: 1 đầu chìa - 1 đầu xoay

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Hợp kim, Inox 304

Màu sắc: Grey (Xám)

Xuất xứ: Korea (Hàn Quốc)

376.000đ
Galaxy 30LS-100

Galaxy 30LS-100

Khóa tay gạt: 1 đầu chìa - 1 đầu xoay

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Hợp kim, Inox 304

Xuất xứ: Korea (Hàn Quốc)

437.000đ
Galaxy SUS 89320

Galaxy SUS 89320

Khóa tay gạt: 1 đầu chìa - 1 đầu xoay

Số chìa: 03 chìa

Vật liệu: Inox 304

Màu sắc: Inox

Xuất xứ: China (Trung Quốc)

495.000đ
0