Quận 1

Quận 1

Office Building - Nguyễn Văn Thủ

Office Building - Nguyễn Văn Thủ

+ Cửa Kính khung thép chống cháy EI30 dán laminate 

Spa - Đinh Bộ Lĩnh

Spa - Đinh Bộ Lĩnh

+ Cải tạo công trình

+ Cửa thép chống cháy EI60 dán laminate

Hotel - Tôn Đức Thắng

Hotel - Tôn Đức Thắng

+ Cửa thép chống cháy EI60 dán laminate bản lề sàn

Hình ảnh

0